FİZİK II
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 3
Uygulama 0
FİZİK II 0221902 2 6 4 Laboratuvar (Saat/Hafta) 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı -
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Tuncer KAYA
Dersin İçeriği Elektromanyetik kavramların temel prensip ve kuramları: Coulomb yasası , Elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyeli, DA Elektrik devreleri, manyetik alan, Manyetik alan kaynakları, Ampere yasası, Faraday yasası, maddenin manyetik özelikleri, AA devreleri, Maxwell denklemlerinin sunumu, Elektromanyetik dalga kavramı.
Dersin Amaçları Doğada elektromanyetizmayla ilişkili olan olayların fizik bakış açısıyla bütüncül bir şekilde sunulması. Elektromanyetizmanın yol açtığı temel teknolojik uygulamaların bu kuram çerçevesinde anlatımı. Noktasal elektrik yükler için tanımlanmış yasaların sürekli yük dağılımlarına uygulanmasıyla sonsuz küçük katkıların toplanmasının matematik yöntemlerle nasıl hesaplanacağının öğretilmesi. Temel matematik kavramların uygulamada nasıl kullanıldığı fikrinin öğrenciye verilmesi amaçlanır.
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
Bir takım fiziksel büyüklükler tanımlanarak (örneğin elektrik yükü) oluşturulmuş deneysel yasaların daha sonra doğanın elektromanyetizmayla ilişkili temel kuramlarına nasıl yol açtığı öğrenilerek bilimin nasıl bir metotla yapıldığı bilgisi öğrenciye sunulur. Kuramsal çerçevede elde edilen genel elektromanyetik yasaların teknolojik uygulamalara insanlığı nasıl yönlendirdiği öğrenilerek kuramsal yapılardan öngörü yapma yeteneği bu ders yardımıyla kazanabilir. Dersin laboratuvar uygulamalarında öğrenci deney yapma becerisi kazanır.
Dersin Kitapları / Notları Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 • Fiziğin Temelleri, David Halliday-Robert Resnick, Çeviri:Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayıncılık
 • Fizik, 2.Cilt, Frederick J.Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Çeviri, Literatür Yayıncılık
 • Ön Koşul Dersleri YOK
  Ön Koşul Konuları Temel türev bilgisi, Temel integral bilgisi, Temel vektör bilgisi.
  Ödev ve Projeler -
  Laboratuvar Deneyleri Ohm Yasası, Elektroliz, Kondansatörün Yüklenmesi ve Boşalması, Transformatör, Ossiloskopla Ölçüler, Wheatstone Köprüsü, Kirchoff Yasalarının Uygulanması, Elektrik ve Manyetik Alanların Elektrik Yüklerine Etkileri: e/m Oranının Tayini, Alternatif Akım Devreleri, Manyetik İndüksiyon, Işık Prizması, Mercekler (Her öğrenci 4-5 deney tamamlamak zorundadır.)
  Bilgisayar Kullanımı -
  Diğer Uygulamalar YOK
  Başarı Değerlendirme Sistemi
  Adedi Etki Oranı,%
  Ara Sınavlar 2 40
  Kısa Sınavlar - -
  Ödevler - -
  Projeler - -
  Dönem Ödevi - -
  Laboratuvar 4 20
  Diğer - -
  Final Sınavı 1 40
  Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % 100
  Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % 0
  Meslek Dersleri (MD) %0
  Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) %0

  HAFTALIK DERS PLANI
  Hafta Konular
  1 Coulomb Yasası ve Elektrik Alanları Elektrik yüklerinin özellikleri; Yalıtkanlar ve iletkenler; Coulomb yasası; Elektrik alanı; Sürekli bir yük dağılımının elektrik alanı;Elektrik alan çizgileri; Düzgün bir elektrik alanda yüklü parçacıkların hareketi
  2 Gauss Yasası Elektrik akısı; Gauss yasası; Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması; Elektrostatik dengedeki iletkenler
  3 Elektriksel Potansiyel Elektriksel potansiyel ve potansiyel farkı; Düzgün bir elektrik alandaki potansiyel farkları; Elektriksel potansiyel ve noktasal yüklerin oluşturduğu potansiyel enerji; Elektriksel potansiyelden elektrik alan elde edilmesi; Sürekli yük dağılımının oluşturduğu elektriksel potansiyel; Yüklü bir iletkenin potansiyeli
  4 Sığa ve Dielektrikler Sığanın tanımı; Sığanın hesaplanması; Kondansatörlerin bağlanması; Yüklü Yüklü kondansatörde depolanan enerji; Dielektrikli kondansatörler
  5 Akım ve Direnç Elektrik akımı; Direnç ve Ohm kanunu; Elektriksel iletkenlik için bir model; Direnç ve sıcaklık; Elektrik enerjisi ve güç
  6 Doğru Akım Devreleri Elektromotor kuvveti; Seri ve paralel bağlı dirençler; Kirchhoff kuralları; RC devreleri; Elektrik Ölçü aletleri
  7 Manyetik Alanlar Manyetik alan; Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet; Düzgün bir manyetik alan içindeki akım halkasına etkiyen tork; Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içindeki hareketi, Hall olayı
  8 1. ARASINAV
  9 Manyetik Alan Kaynakları Biot-Savart yasası; İki paralel iletken arasındaki manyetik kuvvet; Ampere yasası; Bir selenoidin manyetik alanı; Manyetik akı; Manyetizmada Gauss yasası; Yerdeğiştirme akımı ve Ampere yasasının genel biçimi
  10 Faraday'ın indiksiyon kanunu; Hareketsel EMK; Lenz yasası; İndiksiyon EMK'leri ve elektrik alanları, Maxwell'in harika denklemleri denklemleri
  11 İndüktans Öz-indüktans; RL devreleri; Manyetik alan içinde enerji; Karşılıklı indüktans; LC devresinde salınımlar
  12 2.ARASINAV
  13 Alternatif Akım Devreleri AA kaynakları ve fazörler; Dirençli AA devresi; İndüktörlü AA devresi; Kondansatörlü AA Devresi
  14 RLC seri devresi; AA devresinde güç; Seri RLC devresinde rezonans; Transformatörler ve güç iletimi
  15 Elektromanyetik Dalgalar Maxwell denklemleri ve Hertz'in buluşları; Düzlem elektromanyetik dalgalar; Elektromanyetik dalgaların taşıdığı enerji; Momentum ve radyasyon basıncı; Elektromanyetik dalgaların spektrumu

  Düzenleyenler Yrd.Doç.Dr. TUNCER KAYA Tarih 02.06.2003