GENEL KİMYA II
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 4
Uygulama 0
GENEL KİMYA II 0241012 2 6 5 Laboratuvar (Saat/Hafta) 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sabiha MANAV YALÇIN
Dersin İçeriği Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge / Asitler ve Bazlar; Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis Kavramları / İyonik Denge I; pH, İndikatör, Tampon, Çözeltiler / İyonik Denge II, Çözünürlük Çarpımı ve Asit-Baz Titrasyonları / Elektrokimya / Ametal ve Metallerin Genel Özellikleri / Organik Kimya; Temel Madde Grupları ve Özellikleri / Çekirdek Kimyası / Biyokimya.
Dersin Amaçları
 1. Kimyada temel prensip ve özelliklerin kavranmasını sağlamak
 2. Kimyagerlik eğitimi için gerekli olan spesifik dersleri görmeden önce bu dersler hakkında genel bilgiler vermek
 3. Bir kimyasal tepkimeyi baştan sona izleme yetisini kazandırmak
 4. Ametal ve metallerin tüm özelliklerini inceleyerek, sanayideki kullanım alanlarını öğretmek
 5. Kimya bilimi ile güncel olaylar arasında ilişki kurulmasını sağlamak
 6. Kimya biliminde öğrenmeyi öğretmek
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Temel kimya bilgisine sahip olma
 2. Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme
 3. Araştırıcı, yaratıcı kişiliğe sahip olma
 4. Laboratuar araç ve gereçlerini tanıma ve kullanma becerisi
 5. Ekip çalışmasına yatkın olma
 6. Kaynaklara ulaşabilme ve bilgi paylaşımına açık olma
 7. Bilimsel etik bilincine sahip olma
Dersin Kitapları / Notları
 1. . C.E. Mortimer " Modern Üniversite Kimyası" Çağlayan Kitabevi, 1.Baskı, 1999.
 2. . E.Erdik, Y.Sarıkaya "Temel Üniversite Kimyası" Cilt:2, 1986.
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. R.H.Petrucci, W.S.Harwood (Çeviri) ''Genel Kimya'' Palme Yayıncılık, 6.Baskı,1995
 2. W.Fine and H.Beal (Çeviri) ''Üniversite Kimyası'' 2.Cilt,Alkım Yayınevi,2000.
 3. W.Atkins,L.Jones (Çeviri) ''Temel Kimya'' Bilim Yayıncılık, 1999.
Ön Koşul Dersleri -
Ön Koşul Konuları -
Ödev ve Projeler Her ders sonunda anlatılan konuyla ilgili ödevler verilerek öğrencinin dersi tekrar etmesi sağlanır.
Laboratuvar Deneyleri Katyon ve anyonların kalitatif analizleri 1) Katyon I ( Hg22+, Ag+, Pb2+) 2) Katyon IIA ( Pb2+, Hg2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+) 3) Katyon IIB ( As3+, Sb3+, Sn2+) 4) Katyon IIIA ( Mn2+, Fe2+, Fe3+, Co2+) 5) Katyon IIIB ( Ni2+, Zn2+, Al3+, Cr3+) 6) Katyon VI ( Ba2+, Sr2+, Co2+,Mg2+) 7) Katyon V ( NH4+, Li+, K+, Na+) 8) Karbondan türeyen anyonlar (karbonat, asetat, okzalat, tartarat, tiyosiyanat, hekzasiyanoferrat(II), hekzasiyanoferrat(III)) 9) Fosfor,azot ve kükürtten türeyen anyonlar (fosfat, nitrat, nitrit, sülfat, sülfit, tiyosülfat, sülfür) 10) Halojenlerden türeyen anyonlar (klorür, bromür, iyodür, hipoklorit, klorat, perklorat, bromat, iyodat)
Bilgisayar Kullanımı İnternet aracılığı ile konularla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak
Diğer Uygulamalar Kütüphane Araştırmaları
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar 10 Final Sınavı için ön Koşul
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % 100
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % -
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Kimyasal Kinetik
2 Kimyasal Denge
3 Asitler ve Bazlar; Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis Kavramları
4 İyonik Denge I; pH, İndikatör, Tampon, Çözeltiler
5 İyonik Denge I; pH, İndikatör, Tampon, Çözeltiler
6 İyonik Denge II, Çözünürlük Çarpımı,Asit-Baz Titrasyonları
7 İyonik Denge II, Çözünürlük Çarpımı,Asit-Baz Titrasyonları
8 Elektrokimya
9 Ametal ve Metallerin Genel Özellikleri
10 Ametal ve Metallerin Genel Özellikleri
11 Organik Kimya; Temel Madde Grupları ve Özellikleri
12 Organik Kimya; Temel Madde Grupları ve Özellikleri
13 Çekirdek Kimyası
14 Biyokimya
15 -

Düzenleyenler Prof.Dr.Sabiha MANAV Tarih :14.05.2003