ANORGANİK KİMYA 2
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 2
Uygulama 0
ANORGANİK KİMYA 2 0242042 4 5 3 Laboratuvar (Saat/Hafta) 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI
Dersin İçeriği Periyodik Sistem ve Elementlerin Sınıflandırılması./ Baş Gurup Elementleri ve Özellikleri/ Metaller ve Özellikleri (IA, IIA, IIIA ve IVA Gurubu Elementleri) Metaloidler./ Ametaller (IVA, VA, VIA, VIIA Gurubu Ametalleri)./ Hidrojen ve Bileşikleri./ Soy Gazlar.
Dersin Amaçları
 1. Kimyanın temeli olan elementleri son gelişmelerde göz önüne alınarak tanıtmak, özelliklerini belirtmek
 2. Kimya sanayii Anorganik kimyaya kuvvetle bağımlıdır. Katalizörler ,yarı iletkenler,optik yönlendiriciler,ileri seramik malzemeler vb.geliştirilmesi anorganik kimyaya dayanır. Bunların yapılarını açıklamak.
 3. -
 4. -
 5. -
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Elementleri tanıma,tabiattaki bulunuş şekillerini açıklama
 2. Elementlerin elde ediliş yöntemlerini tanıtma,yeni yöntemler geliştirmeye yöneltme
 3. Temel bilgilerden yararlanarak, günlük yaşantımızdaki ve teknolojideki olaylarla bağlantı kurabilme.
 4. -
 5. -
Dersin Kitapları / Notları
 1. D.F.Shriver , P.W.Atkins, çeviri ed.Saim Özkar, Anorganik Kimya,Bilim Yayıncılık 2003,Ankara
 2. G.L.Miessler,D.A Tarr, Çeviri ed.Nurcan Karakan, Inorganik
 3. -
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. D.F.Shriver,P.W.Atkins,Inorganic Chemistry Oxford Üniversity Pres.
 2. J.E.Huheyy,Inorganic Chemistry,Horper Collins publ.
 3. G.F.Liptrot,Modern Inorganic Chemistry, Mills-Boon Ltd.
 4. Kimya, Palme yayıncılık, 2002, Ankara
Ön Koşul Dersleri Genel Kimya I / Genel Kimya II / Anorganik Kimya I derslerine devam etmiş olması
Ön Koşul Konuları -
Ödev ve Projeler Her bir elementin endüstriyel üretiminin hazırlanması
Laboratuvar Deneyleri
 1. Werner Koordinasyon Teorisinin Kondüktimetrik ispatı
 2. Sulu Çözeltide Komplekslerin Oluşumu
 3. Metal Kelatlarının oluşumu
 4. Labil ve İnert Kompleksler
 5. Amonyum Mangan Fosfat'ın hazırlanması
 6. Morh Tuzunun hazırlanması
 7. Hekzamin Nikel-II Klorür
 8. Nitrapentamin Kobalt-III Klorür
Bilgisayar Kullanımı Elementlerin oluşturduğu kompleks bileşiklerin üç boyutlu gösterimi
Diğer Uygulamalar -
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 40
Kısa Sınavlar - -
Ödevler 2 -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar 1 20
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) 100
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) -
Meslek Dersleri (MD) -
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Periyodik sistem ve Elementlerin sınıflandırılması
2 Baş grup elementleri ve özellikleri
3 Hidrojen ve bileşikleri sınıflandırılması
4 Hidrojen ve diğer elementlerle oluşturduğu bileşikler
5 Metaller,genel özellikleri,s-blok metalleri,alkali ve toprak alkali metaller
6 I.Vize
7 p-blok metalleri, III A, IV A grubu elementleri
8 V A ve VI A , azot ve oksijen grubu elementleri
9 VIIA ve VIII A elementleri,halojenler ve soygazlar
10 d-blok metalleri,elde edilişleri ve özellikleri,III B,IV B,V B metalleri
11 VI B, VII B , VIII B metalleri özellikleri
12 I B ve II B grubu metalleri özellikleri
13 II.Vize
14 f-blok metalleri
15 -

Düzenleyenler Prof.Dr.ULVİ AVCIATA Tarih 20.05.2003