Organik Kimya Lab. II
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 0
Uygulama 0
Organik Kimya Lab. II 024 3032 6 4 2 Laboratuvar (Saat/Hafta) 4
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Doç.Dr.Nüket Öcal ve Yrd.Doç.Dr.Feray Aydoğan
Dersin İçeriği Organik reaksiyonların özellikleri/ Sentez basamakları / Genel organik kimya laboratuar işlemleri / KML 3022 Organik Kimya II dersi ile ilgili preparatların hazırlanması
Dersin Amaçları
 1. Temel laboratuar işlemlerini gerçekleştirebilme becerisinin kazandırılması
 2. Karmaşık laboratuar deneylerinin planlama ve uygulama yeteneğinin kazandırılması
 3. Organik Kimya II dersinde teorik olarak görülen bilgilerin görsel olarak kavranmasının sağlanması
 4. -
 5. -
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Kimya bilgilerini deney tasarlama, yürütme ve yorumlamada etkin ve doğru şekilde kullanma becerisi
 2. Sistem kurma, ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin gerçek- leştirilmesi ve sonuçları rapor halinde sunabilme yeteneği
 3. Özgüvenli grup çalışmasına yatkın ve atılımcı olma
 4. -
 5. -
Dersin Kitapları / Notları
 1. N.Öcal, Z.Turgut, B.Bilgin, Ç.Yolaçan, Ç.Yörür, "Organik Kimya Laboratuarı I ve II Deneyleri", Y.T.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, İstanbul, 2002
 2. -
 3. -
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. A.Yusufoğlu, H.Çelik, B.Hasdemir, "Deneysel Organik Kimya", İ.Ü.Yayınları, İstanbul, 2002
 2. E. Erdik, "Denel Organik Kimya", A.Ü. Fen Fakültesi Yayınları, Ankara,1978
 3. K. L. Williamson, "Macroscale and Microscale Organic Experiments", 2nd ed., D.C. Heath and Company, Massachusetts, 1994
Ön Koşul Dersleri Organik Kimya I ve Organik Kimya Lab. I
Ön Koşul Konuları Temel laboratuar işlemlerinin (kristallendirme, süzme, karıştırma, geri soğutucu altında kaynatma) uygulanabilmesi, hidrokarbonlar
Ödev ve Projeler -
Laboratuvar Deneyleri
 1. Dersin amacına yönelik becerileri kazandıracak çeşitli organik preparatlar sentezlenecektir.
Bilgisayar Kullanımı -
Diğer Uygulamalar -
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 40
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar Laboratuar çalışması olan haftalar 20
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) 100
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) -
Meslek Dersleri (MD) -
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Deney gruplarının belirlenmesi
2 Laboratuarda yapılacak temel laboratuar işlemleri ile ilgili bilgiler
3 Laboratuarda yapılacak temel laboratuar işlemleri ile ilgili bilgiler
4 Laboratuarda gerçekleştirilecek sentezler hakkında ön bilgilerin verilmesi
5 Elektrofilik aromatik substitüsyon
6 Fisher esterleşmesi
7 Amino grubu koruma yöntemleri
8 Dizonyum tuzlarının yerdeğiştirme reaksiyonları
9 Sınıf uygulaması
10 Karbonil bileşiklerinin reaksiyonları
11 Sabunlaşma
12 Boyar madde sentezi
13 Doğal madde izolasyonu
14 Telafi
15 -

Düzenleyenler Doç.Dr.Nüket Öcal Yrd.Doç.Dr.Feray Aydoğan Tarih 12.05.2003