Organik Kimya Lab. I
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 0
Uygulama 0
Organik Kimya Lab. I> 024 3051 5 4 2 Laboratuvar (Saat/Hafta) 4
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Doç.Dr.Zuhal Turgut ve Doç.Dr.Belkız Bilgin Eran
Dersin İçeriği Laboratuar genel düzeni / Kazalardan korunma / Aletlerin takılması, sökülmesi, temizlenmesi / Temel organik kimya laboratuar işlemleri / KML 3041 Organik Kimya I dersi ile ilgili preparatların hazırlanması
Dersin Amaçları
 1. Laboratuarda çalışma bilincinin kazandırılması
 2. Temel laboratuar işlemlerini gerçekleştirebilme becerisinin kazandırılması
 3. Organik Kimya I dersinde teorik olarak görülen bilgilerin görsel olarak kavranmasının sağlanması
 4. -
 5. -
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Kimya bilgilerini deney tasarlama, yürütme ve yorumlamada etkin ve doğru şekilde kullanma becerisi
 2. Sistem kurma, ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin gerçek- leştirilmesi ve sonuçları rapor halinde sunabilme yeteneği
 3. Özgüvenli grup çalışmasına yatkın ve atılımcı olma
 4. -
 5. -
Dersin Kitapları / Notları
 1. N.Öcal, Z.Turgut, B.Bilgin, Ç.Yolaçan, Ç.Yörür, "Organik Kimya Laboratuarı I ve II Deneyleri", Y.T.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, İstanbul, 2002
 2. -
 3. -
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. A.Yusufoğlu, H.Çelik, B.Hasdemir, "Deneysel Organik Kimya", İ.Ü.Yayınları, İstanbul, 2002
 2. E. Erdik, "Denel Organik Kimya", A.Ü. Fen Fakültesi Yayınları, Ankara,1978
 3. -
Ön Koşul Dersleri -
Ön Koşul Konuları -
Ödev ve Projeler -
Laboratuvar Deneyleri
 1. Dersin amacına yönelik becerileri kazandıracak çeşitli organik preparatlar sentezlenecektir.
 2. -
 3. -
Bilgisayar Kullanımı -
Diğer Uygulamalar -
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 40
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar Laboratuar çalışması olan haftalar 20
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) 100
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) -
Meslek Dersleri (MD) -
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) ->

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Laboratuarın tanıtılması ve deney gruplarının belirlenmesi>
2 Laboratuar güvenliği hakkında bilgi, temel laboratuar gereçlerinin tanıtılması
3 Laboratuarda yapılacak temel laboratuar işlemleri ile ilgili bilgiler>
4 Laboratuarda yapılacak temel laboratuar işlemleri ile ilgili bilgiler
5 Açiloin kondenzasyonu
6 Yükseltgenme
7 Çevrilme
8 Metil ketonların reaksiyonları
9 Sınıf uygulaması
10 Esterleşme
11 İmidlerin reaksiyonları
12 Diazonyum tuzlarının kenetlenme reaksiyonları
13 Alkol grubu koruma yöntemleri
14 Telafi
15 ->

Düzenleyenler Doç.Dr.Zuhal Turgut ve Doç.Dr.Belkıs Bilgin Eran Tarih 12.05.2003