ALETLİ ANALİZ I
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 2
Uygulama 0
ALETLİ ANALİZ I 024 3082 6 5 3 Laboratuvar (Saat/Hafta) 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Sıdıka SUNGUR
Dersin İçeriği Spektroskopinin temel ilkeleri / Spektroskopide kullanılan cihazlar / UV ve Görünür Bölge absorpsiyon spektroskopisi / Infrared spektroskopisi / Moleküler floresans spektroskopisi / Atomik spektroskopi ( atomik absorpsiyon spektroskopisi , atomik emisyon spektroskopisi ve atomik floresans spektroskopisi ) / Kromatografi. Lab: ders konuları ile ilgili deneyler
Dersin Amaçları
 1. Analiz örneklerinde bulunan çok küçük madde miktarlarının analizini gerçekleştirebilmek için uygun olan spektoskopik analiz yönteminin seçilmesi
 2. analizin yapılışı
 3. sonuçların yorumlanması konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak.
 4. -
 5. -
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Spektroskopik ve potansiyometrik analiz yöntemlerinin temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olma
 2. Kullanılan cihazların yapısı hakkında bilgi sahibi olma
 3. Cihazları çalıştırabilme becerisi
 4. Analizleri yapabilme becerisi
 5. -
Dersin Kitapları / Notları
 1. A. Yıldız "Enstrümantal Analiz"Hacettepe Üniversitesi Yayınları 1993
 2. Skoog-Holler-Nieman"Enstrümantal Analiz İlkeleri" Ed:E. Kılıç F.Köseoğlu, H.Yılmaz.Bilim Yayıncılık.1998
 3. -
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. R.D.Braun."Introduction to Instrumental Analysis"Mc-Graw-Hill.1987.
 2. H.H.Willard-L.L:Merritt-J.A.Dean-F.A.Settle. "Instrumental Methods of Analysis"6.Edit.Inter.Student Edition 1981
 3. -
Ön Koşul Dersleri -
Ön Koşul Konuları -
Ödev ve Projeler -
Laboratuvar Deneyleri
 1. Spektrofotometrik demir tayini
 2. Karışımların spektrofotometrik analizi
 3. İnfra red spektrumunun alınması
 4. Atomik absorpsiyon spektroskopisi ile bakır tayini
 5. Alev fotometrisi ile sodyum tayini
 6. Florimetrik analiz
 7. İnce tabaka kromatografisi ile madde tanınması
 8. HPLC ile karışım analizi
Bilgisayar Kullanımı -
Diğer Uygulamalar -
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 40
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar 1 20
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) 100
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) -
Meslek Dersleri (MD) -
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Spektroskopinin temel ilkeleri
2 Spektroskopinin temel ilkeleri
3 UV ve Görünür Bölge absorpsiyon spektroskopisi
4 UV ve Görünür Bölge absorpsiyon spektroskopisi
5 İnfra red spektroskopisi
6 İnfra red spektroskopisi
7 Moleküler floresans spektroskopisi
8 Moleküler floresans spektroskopisi
9 I. ara sınav
10 Atomik spektroskopinin genel ilkeleri
11 Atomik absorpsiyon spektroskopisi
12 II.ara sınav
13 Atomik emisyon spektroskopisi (ICP)
14 Atomik floresans spektroskopisi
15 -

Düzenleyenler Prof.Dr.Sıdıka Sungur Tarih 12.05.2003