KLİNİK BİYOKİMYA
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 2
Uygulama 0
KLİNİK BİYOKİMYA 0244312 8 5 3 Laboratuvar (Saat/Hafta) 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçimli
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Volkan Sözer
Dersin İçeriği Proteinler, Aminoasitler, Yapı Bozuklukları İle Görülebilecek Hastalıklar / Demir Porfirin ve Hemoproteinlerin Bozuklukları / İyonların, Metallerin Dengeleri ve Denge Bozuklukları İle Görülebilecek Bozukluklar / Böbrek, Karaciğer Fonksiyonları ve Bozuklukları İle Hastalıklar / Hastalıklarda Artabilen Enzim Aktiviteleri ve Değerlendirilmeleri / Serum Proteinleri ve Değişimleri İle Hastalıkların Bağlantıları / Yaşlanma Biyokimyası / Kalıtsal Hastalıklar ve Biyokimyaları
Dersin Amaçları
  1. Biyokimya temel kavramları ile canlılık arasındaki bağıntıyı kurmak ve biyokimyanın hastalıklar ile bağıntılarını açıklamak
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
  1. Biyokimya ve hastalıklar ile bağlantıları kurabilmek ve vücutta hastalıklar ile değişen parametrelerin tayin yöntemlerini öğrenmek
Dersin Kitapları / Notları
  1. Ders Notları
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
  1. Clinşcal Chemistry", William J. Marshal, Fourth Edition, Mosby Press, 2000
  2. Clinical Biochemistry" Alistair F, Smith, GEOFFREY J. Becket, Simon W. Walker, Peter W. H. Rae, Sixth Edition, 1998 Black Well Science Ltd.
  3. "Biochemistry", Thomas M. Devlin, Wiley- Lıss,A John Wiley and Sons, Inc, Publication, 2000
Ön Koşul Dersleri YOK
Ön Koşul Konuları YOK
Ödev ve Projeler Derslerle bağıntılı ödevler verilerek öğrencinin düzenli olarak takibi sağlanacak
Laboratuvar Deneyleri
  1. İdrar analizi
  2. Serumda *Glukoz, Lipid, Üre, Ürik Asit,Trigliserid, Kolesterol, Kalsiyum , Fosfat Analizleri
  3. * GOT ve GPT Enzimlerinin Aktivite Analizleri
Bilgisayar Kullanımı YOK
Diğer Uygulamalar -
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 50
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - 10
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) 100
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % -
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Proteinlerin yapıları ve protein yapı bozuklukları ile ilgili hastalıklar
2 Demir porfirin ve hemoproteinlerin bozuklukları
3 Hidrojen iyon homoeostasisi ve kan gazları
4 Böbrek ve karaciğerin fonksiyonları ve ilgili biyokimyasal parametreler
5 Su, sodyum ve potasyum metabolizmaları
6 Karbohidrat metabolizması bozuklukları
7 Lipid metabolizması bozuklukları
8 Haemoproteiler, porfirin ve demir metabolizması bozuklukları
9 Kalsiyum, fosfat ve magnezyum metabolizması bozuklukları
10 Serum proteinleri ve hastalıklarda değişimleri
11 Akut faz reaktanları
12 Klinik enzimoloji ve serumdaki enzimlerin teşhisteki rolü
13 Yaşlanma biyokimyası
14 Kalıtsal hastalıklar ve biyokimyaları
15 -

Düzenleyenler Yrd. Doç. Dr. VOLKAN SÖZER Tarih 26. 05. 2003