Reaksiyon Kinetiği
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 3
Uygulama 0
Reaksiyon Kinetiği 0244332 8 5 3 Laboratuvar (Saat/Hafta) 0
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçimli
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Y. Doç. Dr. Müzeyyen Doğan
Dersin İçeriği Kimyasal Kinetik Prensipleri/ Reaksiyon Hızı/ Molekülarite ve Mertebe/ Hız Kanunları/ Reaksiyon Hızının Ölçüm Yöntemleri/ Reaksiyon Mertebelerini Belirleme Yöntemleri/ Birinci Mertebeden Reaksiyonlar/ İkinci Mertebeden Reaksiyonlar/ Karmaşık Reaksiyonlar. Reaksiyon Hızına Sıcaklığın Etkisi/ Unimoleküler Reaksiyonların Kinetiği ve Lindemann Mekanizması/ Bimoleküler Reaksiyonların Kinetiği ve Çarpışma Teorisi/ Mutlak Hız Teorisi/ Aktivasyon Serbest Enerjisi ve Entalpisi.
Dersin Amaçları
 1. 1. Başlangıçtan dengeye ulaşıncaya kadar geçen süre içinde bir kimyasal reaksiyonun hızının ve reaksiyon hızı ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi
 2. Reaksiyon hızına etki eden değişkenlerin incelenmesi ve şartların kontrollü seçimi ile en uygun hızın elde edilmesi
 3. Reaksiyon mekanizmalarının anlaşılması ve karmaşık reaksiyonların bir dizi basit basamaklar halinde analiz edilebilmesi
 4. Temel reaksiyon hızı teorilerinin öğrenilmesi
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Bir kimyasal reaksiyonun hızının ve mekanizmasının belirlenebilmesi ve hızın kontrol edilebilmesi için gerekli bilgi
 2. Bilimsel düşünme özelliği ve problem çözme tekniğinin geliştirilmesi
 3. Verileri en etkin ve doğru şekilde analiz etme, değerlendirme ve sunma becerisi
 4. Bu dersde kazanılan bilginin kuramsal kimya, biyokimya ve polimer kimyasında daha karmaşık veya daha özel durumlara uygulanması
Dersin Kitapları / Notları
 1. C. Şenvar, 'Kimyasal Kinetik ve Makromoleküller', Marmara Üniversitesi Yayın No: 435, İstanbul, 1986
 2. K. J. Laidler, 'Chemical Kinetics', Third Edition, Harper Collins Publishers, New York, 1987
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. J. E. House, 'Principles of Chemical Kinetiks', Wm. C. Brown Publishers, Illinois Dubuque, 1997
 2. J. I. Steinfeld, J. S. Francisko, W. L. Hase, 'Chemical 'Kinetics and Dynamics' Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989
Ön Koşul Dersleri -
Ön Koşul Konuları -
Ödev ve Projeler Her konu için yapılan uygulama sonunda ödev verilerek öğrencinin konuyu daha iyi kavraması sağlanacaktır.
Laboratuvar Deneyleri
 1. -
Bilgisayar Kullanımı -
Diğer Uygulamalar -
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) 100
Meslek Dersleri (MD) % -
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Kimyasal kinetik prensipleri, Reaksiyon hızı, Molekülarite ve Mertebe, Hız kanunları
2 Reaksiyon hızının ölçüm yöntemleri
3 Reaksiyon mertebelerini belirleme yöntemleri
4 Birinci mertebeden reaksiyonlar
5 İkinci mertebeden reaksiyonlar
6 Karmaşık reaksiyonlar
7 1. Yıl içi sınavı
8 Karmaşık reaksiyonlar
9 Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi
10 Unimoleküler reaksiyonların kinetiği ve Lindemann mekanizması
11 Bimoleküler reaksiyonların kinetiği ve çarpışma teorisi
12 Mutlak hız teorisi
13 2. Yıl içi sınavı
14 Aktivasyon serbest enerjisi ve entalpisi
15 -

Düzenleyenler Y. Doç. Dr. Müzeyyen Doğan Tarih 1.05.2003