YÜZEY AKTİF MADDELER
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 3
Uygulama 0
YÜZEY AKTİF MADDELER 0244441 7 4 3 Laboratuvar (Saat/Hafta) 0
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçimli
Ders Verme Aracı Tahta, Tepegöz, Barkovizyon, Projeksiyon cihazı, Notebook, CD
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım
Dersin İçeriği Yüzey geriliminin tanımı, özellikleri ve tayin yöntemleri, yüzey gerilimi - sıcaklık ilişkisi, çözeltilerin yüzey özellikleri, yüzey gerilimi ve adsorpsiyonu, adsorpsiyon ve termodinamiğin incelenmesi, adsorpsiyon izotermleri, yüzey filmleri, yüzey aktif maddeler, emülsüyon ve köpükler.
Dersin Amaçları
 1. Yüzey özellikleri üzerinde daha derinlemesine bilgi aktarmak, ,
 2. Bu konuya daha fazla ilgi duyan öğrencileri araştırmaya ve uygulamaya yönlendirmek
 3. Bu konu hakkında bilgi ve deneyim kazandırmak
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Araştırma yeteneğini geliştirme,
 2. Akadenik ve endüstriyel uygulamalarda bireyin kendine özgüvenini sağlamak ve yeteneğini arttırmak
 3. Endüstriyel uygulamalarda bir proses yönetebilme sorumluluğunu kazandırmak
 4. Bir iş kolunun üretim sonrası kalite kontrolünü güvenli bir şekilde yapabilme yeteneğini kazandırmak
Dersin Kitapları / Notları
 1. S. Baykut, M. Biran,'Yüzey Aktif Maddeler ve Fizikokimyası', İ.Ü Yayını, 1995.
 2. Ders Notları Fotokopisi
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. 1. L. Kelner 'Surface Chemistry and Colloids', Buttarworths G. Ltd. London, 1985
 2. J. Rosen 'Surfactans and Interfacial Phenomena', Willey Interscience Pub, 1993
Ön Koşul Dersleri -
Ön Koşul Konuları -
Ödev ve Projeler Belirli konuların ödev olarak verilmesi
Laboratuvar Deneyleri -
Bilgisayar Kullanımı Ödevlerin internet üzerinden araştırılması
Diğer Uygulamalar -
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 50
Kısa Sınavlar - -
Ödevler 2 10
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) 90
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % -
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) 10

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Yüzey Gerilim, Young ve Laplace Denklemi, Kapilarite
2 Problem Çözümü
3 Yüzey Gerilim ve Adsorpsiyonunun Termodinamik İncelenmesi
4 Problem Çözümü
5 Adsorpsiyon İzotermleri
6 Yüzey Filmleri
7 1. Ara Sınav
8 Yüzeyler Arası Elektriksel Olaylar
9 Elektrokinetik Etkiler, Elektro Osmos
10 Yüzey Aktif Maddelerin Yapıları veÖzellikleri
11 Yüzey Aktif Maddelerin Yapıları veÖzellikleri
12 Yüzey Aktif Maddelerin Yapıları veÖzellikleri
13 2. Ara Sınav
14 Emülsiyon ve Köpükler
15 -

Düzenleyenler Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım Tarih 08.05.2003