SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 3
Uygulama 0
Spektroskopik Yöntemler 2706406 LİSANSÜSTÜ 6 3 Laboratuvar (Saat/Hafta) 0
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli
Ders Verme Aracı Yok
Dersin Koordinatörü Doç.Dr.Nüket Öcal,Doç.Dr. Belkıs Bilgin-Eran
Dersin İçeriği Giriş, elektromagnetik spektrumun tanımlanması / Tüm bölgelerdeki spektroskopik yöntemlerin tanımlanması / Karakteristik önemli yöntemlere giriş / UV tanımlanması, teori, örnek hazırlama, aletler ve kullanımları, kromofor grup etkileri / Infrared ve Raman spektroskopisi, teori, aletler, örnek hazırlama, organik molekullerdeki karakteristik grup absorpsiyonları, Raman Spektroskopisi, örnek hazırlama, Infrared ve Raman spektroskopisi arasındaki farklılıklar / Nukleer Magnetik Rezonansa giriş, çekirdek, magnetik şift, kimyasal kayma, spin-spin etkileşimleri, örnek hazırlama ve alet kullanımı / 1H ve 13C NMR spektroskopisi / İki boyutlu Fourier NMR teknikleri / Molekuler Kütle Spektroskopisi, kütle spektrometreleri, uygulamaları, fragmentler ve çeşitliliğinin tanımlanması
Dersin Amaçları
 1. Spektrometrik yöntemlerin tanımlanması
 2. günümüzde en gereki olanların teorisi ile birlikte alet tanıma
 3. örnek hazırlama
 4. farklılıklarının öğrenciye kazandırılması
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Organik fonksiyonel grupları tanıma ve molekuler spektroskopiyi kullanma bilgilerinin kazandırılması,
 2. alet kullanımı ve örnek hazırlama tekniklerinin kazandırılması
Dersin Kitapları / Notları
 1. P. Crews, J. Rodriquez, M. Jaspars, " Organic Sturcute Analysis', New York, Oxford University Press, 1998
 2. R. M. Silverstein, F. X. Webster,' Spectrometric Identification of Organic Compounds', John Wiley and Sons, Inc., 1998.
 3. M. Balcı, 'Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi, Metu Press, 2000
 4. J. B. Lambert, H. F. Shurvell, D. A. Lightner, R. G. Cooks, 'Organic Structural Spectroscopy', Prentice hall, 1998
 5. E. Erdik, ' Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler', Gazi Kitabevi, 1998.
 6. M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh, "Spektroskopische Methoden in der organische Chemie", Georg Thime verlag, Stuttgart, New York, 1991.
 7. H. Günther, "NMR-Spektroskopie", Georg Thime verlag, Stuttgart, New York, 1983.
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. A. Ault, 'Problems in Organic Structure Determination', McGraw-Hill Book Company, 1976
 2. D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman, Çev. Ed: E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz, "Enstrümantal Analiz", Bilim Yayıncılık, Ankara, 1998.
 3. T. Gündüz, "İnstrümental Analiz", Bilge yayıncılık, Ankara, 1990.
Ön Koşul Dersleri -
Ön Koşul Konuları -
Ödev ve Projeler -
Laboratuvar Deneyleri
 1. UV, FTIR ve NMR spektrometrelerinin tanıtılması, örnek hazırlama , ölçme ve değerlendirme
Bilgisayar Kullanımı -
Diğer Uygulamalar Bazı literatür prosedürlerinin incelenmesi
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 1 30
Kısa Sınavlar - -
Ödevler 1 30
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - Devam zorunluluğu
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % 100
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % -
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Giriş, elektromagnetik spektrumun tanımlanması
2 Tüm bölgelerdeki spektroskopik yöntemlerin tanımlanması
3 UV tanımlanması, teori, örnek hazırlama, aletler ve kullanımları
4 kromofor grup etkileri
5 Infrared spektroskopisi, teori, aletler, örnek hazırlama
6 Organik molekullerdeki karakteristik grup absorpsiyonları
7 Raman Spektroskopisi, örnek hazırlama, Infrared ve Raman spektroskopisi arasındaki farklılıklar
8 Nukleer Magnetik Rezonansa giriş, çekirdek, magnetik şift, kimyasal kayma
9 Spin-spin etkileşimleri, örnek hazırlama ve alet kullanımı
10 1H ve 13C NMR spektroskopisi
11 İki boyutlu Fourier NMR teknikleri
12 Molekuler Kütle Spektroskopisi, kütle spektrometreleri, uygulamaları
13 fragmentler ve çeşitliliğinin tanımlanması
14 Lab. çalışması
15 -

Düzenleyenler Doç.Dr.Nüket Öcal, Doç.Dr. Belkıs Bilgin-Eran Tarih 08.03.2004