YEŞİL KİMYA VE UYGULAMALARI
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 3
Uygulama 0
Yeşil Kimya ve Uygulamaları 2706419 LİSANS ÜSTÜ 6 3 Laboratuvar (Saat/Hafta) 0
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçimli
Ders Verme Aracı Yok
Dersin Koordinatörü Doç.Dr.Feray Aydoğan
Dersin İçeriği Yeşil kimyaya giriş/Faz transfer katalizörleri/İyonik sıvılar/Sentezlerde ultrasound ve mikro dalga kullanımı/Kemoenzimatik reaksiyonlar/Sulu ortamda gerçekleştirilen organik reaksiyonlar/Süperkritik sıvılarda gerçekleştirilen reaksiyonlar/Katı destekli reaksiyonlar/Katalitik reaksiyonlar
Dersin Amaçları
 1. Yeşil kimya, çevreyi korumaya yönelik kimyasal yöntemlerin ve maddelerin geliştirilmesini ön plana çıkaran bir kimya dalıdır. Son yıllarda gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların çoğu yeşil kimyaya katkıyı amaçlamış ve çevre dostu, ekonomik çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu derste lisansüstü öğrencilerinin bu çok güncel konu ve geliştirilen yöntemler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Çevre bilincinin geliştirilmesi
 2. Yeni reaksiyon yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması
 3. Reaksiyonların planlanırken çevreye daha az zarar verecek şekilde planlanması
Dersin Kitapları / Notları
 1. T.A. Anastas, J.C. Warner, Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, 2001.
 2. V.K.Ahluwalia, Organic Synthesis:Special Techniques, CRC Press, 2000.
 3. T. Scheper, New Enzymes for Organic Synthesis : Screening, Supply, and Engineering, Springer, Berlin, 1999.
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. K. Tanaka, Solvent-Free Organic Synthesis, Wiley-VCH, Weinheim, 2003.
 2. G. I. Likhtenshtein, New Trends in Enzyme Catalysis and Biomimetic Chemical Reactions, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2003.
 3. P.G.Jesson, W. Leither, Chemical Synthesis Using Supercritical Fluids,VCH,New York, 1999
Ön Koşul Dersleri -
Ön Koşul Konuları -
Ödev ve Projeler -
Laboratuvar Deneyleri
  Yok
Bilgisayar Kullanımı -
Diğer Uygulamalar Güncel literatürlerin incelenmesi
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - - - -
Dönem Ödevi - - - -
Laboratuvar - - - -
Diğer - - - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % 100
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) -
Meslek Dersleri (MD) -
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Yeşil kimyaya giriş
2 Faz transfer katalizörleri
3 Faz transfer katalizörleri
4 İyonik sıvılar
5 Enzimatik reaksiyonlar
6 Sulu ortamda gerçekleştirilen reaksiyonlar
7 I. Arasınav
8 Süperkritik sıvılarda gerçekleştirilen reaksiyonlar
9 Katı destekli reaksiyonlar
10 Katalitik reaksiyonlar, Homojen ve heterojen katalizörler
11 Metal katalizörler, asimetrik katalizörler
12 II.Arasınav
13 Mikro dalga etkili reaksiyonlar
14 Ultrasound etkili reaksiyonlar
15 -

Düzenleyenler Doç.Dr.Feray Aydoğan Tarih 11.12.2006