ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Dersin Adı Kodu Yarıyılı ECTS Kredisi Kredisi Teorik 2
Uygulama 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 9011012 2 2 2 Laboratuvar (Saat/Hafta) 0
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu
Ders Verme Aracı Tahta
Dersin Koordinatörü Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi bölümü
Dersin İçeriği Türk İnkılabı (Yeni Türk Devletinde Modernleşme Hareketleri) / Siyasal İnkılaplar/ Saltanatın Kaldırılması/ Cumhuriyetin İlanı ve Cumhuriyet Kavramı / Hilafetin Kaldırılması / 1924 Anayasası Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar / Kıyafet Düzenlemesi/ Şapka Kanunu/ Soyadı Kanunu/ Tarikatların Kaldırılması/ Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması/ Takvim,Saat, Ölçü Sistemindeki Değişiklikler/ Kadın Hakları ve Gelişimi/ Hukuk Alanında Yapılan İnkılap / Medeni Kanunun Kabulü / Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları/Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar / Harf, Dil ve Tarih İnkılabı / Eğitim İnkılabı ve Önemi / Eğitimde Uygulanması Gereken İlkelerİktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar / Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri/ İzmir İktisat Kongresi / Karma Ekonomi Projesi / 1923 -1929 Arası Göreli Liberalizm/ 1929-1939 Arası DevletçilikAtatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri / Tam Bağımsızlık/ Milli Egemenlik/ Milliyetçilik / Laiklik / Cumhuriyetçilik / Halkçılık / Devletçilik / İnkılapçılık /Atatürk Dönemi Dış Politikası / Dönemin Genel Konjonktürü / Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri / Olgusal Gelişmeler / Lozan Antlaşması İle ilgili Konular / İngiltere İle Musul sorunu / Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu / Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü / Türkiye İle Sovyetler Birliği/Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar / Türkiyenin Milletler Cemiyetine Üyeliği / Balkan Paktı / Sadabat Paktı / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / İç ve Dış Siyaset Arasında BağlantılarBloklu Dünya ve Türkiye / 1939 -1960 Arası İç ve Dış Siyasetteki Gelişmeler /Türkiye'de 1960 -1980 Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler
Dersin Amaçları
 1. Atatürk İlke ve İnkılapları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal,ekonomik,sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek
 2. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek
 3. Öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak
 4. Disiplinler arası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri,başta tarih olmak üzere farklı sosyal bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmak
Dersin Çıktıları
(Bölüm Çıktıları esas alınarak öğrenciye dersin kazandıracağı  bilgi ve beceriler)
 1. Atatürk İlke ve İnkılapları hakkında genel bilgilendirme ve tarih bilinci oluşturma, olaylara tarihsel perspektiften bakabilmek
 2. Genel ve kişisel tarih arasında bağlar kurarak kendini daha iyi ifade edebilmek için bilimsel tarihin sunduğu olanaklardan yararlanmalarını sağlamak
Dersin Kitapları / Notları
 1. Ders notu
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,II YÖK yayını
 2. Ahmet Mumcu,Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi
 3. Suna Kili,Türk Devrimi
 4. Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi
 5. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk (Söylev)
 6. Ayferi Göze,Siyasal Düşünceler ve Yöntemler
 7. Suna Kili, Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli
 8. Suna Kili,Türk Devrim Tarihi
 9. Toktamış Ateş, Kemalizmin Özü
 10. Taner Kışlalı, Kemalizm Laiklik ve Demokrasi
 11. Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri
 12. Özer Ozankaya, Cumhuriyet Çınarı
 13. Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu
 14. Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih
Ön Koşul Dersleri YOK
Ön Koşul Konuları YOK
Ödev ve Projeler Ara sınavlardan biri, araştırma ödevi olarak verilebilir.
Laboratuvar Deneyleri
  YOK
Bilgisayar Kullanımı YOK
Diğer Uygulamalar YOK
Başarı Değerlendirme Sistemi
Adedi Etki Oranı,%
Ara Sınavlar 2 60
Kısa Sınavlar - -
Ödevler - -
Projeler - -
Dönem Ödevi - -
Laboratuvar - -
Diğer - -
Final Sınavı 1 40
Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı,% Temel Bilimler (TB) % -
Temel Müh. ve Meslek Dersleri (TM) % -
Meslek Dersleri (MD) % -
Sosyal ve Beşeri Bilimler (SB) % -

HAFTALIK DERS PLANI
Hafta Konular
1 Türk İnkılabı (Yeni Türk Devletinde Modernleşme Hareketleri), Siyasal İnkılaplar, Saltanatın Kaldırılması,Cumhuriyetin İlanı ve Cumhuriyet Kavramı , Hilafetin Kaldırılması , 1924 Anayasası
2 Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar , Kıyafet Düzenlemesi, Şapka Kanunu, Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması, Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim,Saat, Ölçü Sistemindeki Değişiklikler, Kadın Hakları ve Gelişimi
3 Hukuk Alanında Yapılan İnkılap , Medeni Kanunun Kabulü , Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları
4 Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar , Harf, Dil ve Tarih İnkılabı , Eğitim İnkılabı ve Önemi , Eğitimde Uygulanması Gereken İlkeler
5 İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar , Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri, İzmir İktisat Kongresi , Karma Ekonomi Projesi , 1923 -1929 Arası Göreli Liberalizm, 1929-1939 Arası Devletçilik
6 Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri , Tam Bağımsızlık, Milli Egemenlik, Milliyetçilik
7 Laiklik , Cumhuriyetçilik , Halkçılık
8 Devletçilik , İnkılapçılık
9 Vize Haftası (I. vize)
10 Atatürk Dönemi Dış Politikası , Dönemin Genel Konjonktürü , Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri , Olgusal Gelişmeler , Lozan Antlaşması İle ilgili Konular , İngiltere İle Musul sorunu
11 Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu , Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü , Türkiye İle Sovyetler Birliği
12 Vize Haftası (II. vize)
13 Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar , Türkiyenin Milletler Cemiyetine Üyeliği , Balkan Paktı , Sadabat Paktı , Montrö Boğazlar Sözleşmesi , İç ve Dış Siyaset Arasında Bağlantılar
14 Bloklu Dünya ve Türkiye , 1939 -1960 Arası İç ve Dış Siyasetteki Gelişmeler
15 Türkiye'de 1960 -1980 Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler

Düzenleyenler Unvan Ad Soyad Tarih 00.00.0000