Öğrenci Devam zorunluluğu hk.Tüm Duyurular
03
ARA

Devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Öğrenci, teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.