Bölümiçi ve servis zorunlu derslerini alıp devam zorunluluğu bulunmayan öğrencilerin dikkatineTüm Duyurular
05
ARA

 
Bölümiçi Zorunlu Ders veya Servis Zorunlu Dersi (Kimya Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Analitik Kimya Laboratuvarı, KIM1501 ve KIM1511 Genel Kimya 1 dersi) kapsamında, Laboratuvar derslerine kayıtlı olup devam zorunluluğu bulunmayan tüm öğrencilerin dikkatine!
 
 
Tüm denemelerini tamamlamış, laboratuvara devam zorunluluğu bulunmayan öğrencilerin, quizleri 11.12.2017 Pazartesi günü itibariyle her laboratuvar grubunun kendi başlangıç saatinde olmak üzere yapılacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin kendi grubunun  laboratuvar saatinde ilgili öğrenci laboratuvarında bulunması ve quiz sınavına katılımı zorunludur.  
 
Kimya Bölüm Başkanlığı