BitirmeTezi Sınav Takvimi HakkındaTüm Duyurular
19
ARA

Değerli Öğrencilerimiz,
 
Bitirme Çalışmalarının Kimya Bölüm Başkanlığına teslimi için takvim aşağıda belirtilmiştir. 
3 adet Bitirme Tezi verilecektir. Sözel  ve Poster Sunumları için program daha sonra ilan edilecektir.
 
Son Teslim Tarihi:  24 Aralık 2018   (mesai bitimine kadar)
Sözel ve Poster Sunum Tarihi: 28 Aralık 2018