KIM3101 Fizikokimya 1 Gr:2 ve 3 dersi 2. quiz sınavı hk.Tüm Duyurular
28
KAS

KIM3101 Fizikokimya 1 Gr:2 ve 3 dersi için 2.quiz sınavı;
5 Aralık 2017 Salı günü saat 11.00 de kendi dersliklerinde yapılacaktır.
 
Prof.Dr.Özlem CANKURTARAN          Prof.Dr.Nevim SAN