Mezuniyet sınavı başvuruları hakkında - ÖNEMLİTüm Duyurular
28
HAZ

Üniversitemiz “Mezuniyet Sınav Esasları”nın 2.maddesi uyarınca, “Mezuniyet sınavına başvuru, Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrenci dersi daha önce sürekli olarak hangi dilde almış (ders Türkçe olarak alınmış ise Türkçe, İngilizce olarak alınmış ise İngilizce) ise sistem başvuru sırasında dersin dilini otomatik olarak kaydeder. Ancak ders, farklı dönemlerde farklı dillerde alınmış ise öğrenci mezuniyet sınavına gireceği dersin dilini başvuru sırasında sistem üzerinden kendisi tercih eder” ifadesi yer almaktadır. USİS otomasyon sistemi üzerinde bu modül henüz aktif olmadığından; farklı dönemlerde farklı dillerde alınan dersten 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı Mezuniyet Sınavına girecek  öğrencilerimizin, Bölüm Başkanlığına “mezuniyet sınavına girecekleri dersin dilini” belirten bir dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. 
 
Tüm öğrencilerimize duyurulur.