Yaz Okulu hk.Tüm Duyurular
04
HAZ

 

Yaz Okulundan Ders Alma Hakkında

 

• Başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yaz Okulu programlarından ders alacak YTÜ Öğrencileri, Devlet veya vakıf üniversitelerinden, Yüksek Teknoloji Enstitülerinden veya YÖK tarafından tanınan eşdeğer yurtdışı Yüksek Öğretim Kurumlarından, "YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları" çerçevesinde Bölümünün uygun görmesi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ders alabilirler.

KIM kodlu ve bölüm dışı servis dersleri için yaz okulundan ders alınabilecek üniversiteler (belirtilen üniversitelerde Yaz Okulu açılması durumunda) aşağıdaki belirtilmiştir:

 

  1. Koç Üniversitesi (% 100 İngilizce)
  2. Boğaziçi Üniversitesi (% 100 İngilizce)
  3. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (% 100 İngilizce)                                   
  4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (% 100 İngilizce)
  5. İstanbul Teknik Üniversitesi (%30 İngilizce)

 

• Bir Yaz Okulu dönemi boyunca YTÜ dışı diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından toplam en fazla 9 (dokuz) kredi ders alabilirler.

 

• Yaz okulunda alınacak eşdeğer sayılması istenen bir dersin kredisinin ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin kredisinin %65’ine eşit olması ve eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekmektedir.

 

Bütün öğrencilerin belirledikleri dersler için Kimya Bölüm Başkanlığı’ndan eşdeğerlik onayı almaları gerekmektedir.

 

 

 

Yaz Okulu Süreciyle İlgili Önemli Noktalar

 

• Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan alınan dersten geçme notu, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen geçme notudur. Eğer farklı bir not sistemi kullanılıyorsa, geçme notu “YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde değerlendirilir.

 

• Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınavlar, final sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ilgili hususlar, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen şekilde yapılır. Ancak sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

 

• Diğer Yüksek Öğretim Kurumları tarafından gönderilen onaylı başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

 

• Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından alınan notların, dersi aldığı yaz okulunu takip eden güz yarıyılının yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili bölüm başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

Kimya bölümünden servis dersi alan öğrenciler, bölümlerinin uygunluk verdiği üniversitelerden seçim yaptıktan sonra (bkz. Ek), ilgili ders içeriğini onaylatmak için bölümümüze başvurmaları gerekmektedir.

 

2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde Bölümümüz öğrencilerinin ders alabileceği üniversiteler için tıklayınız.