Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü,

Analitik kimya, Anorganik kimya, Organik kimya, Fiziko kimya ve Biyokimya üzerine araştırma ve eğitim imkanlarıyla Kimya Doktora programı eşlinde bir  program  sunmaktadır. Bölümler arası Doktora programı tüm kimya anabilim dallarında mevcuttur.


Davutpaşa Yerleşimin Biriminde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, geniş olanaklarıyla eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bölümümüzde 41 öğretim üyesi, 1 uzman, yaklaşık 30 araştırma görevlisi, 3 idari ve teknik personel görev almaktadır.


ÖĞRENCİ PROFİLİ


Kimya bölümünün amacı, Türkiye kimya sanayinde gerek üretim, gerekse kalite kontrolde görev alacak kimyagerler yetiştirmektir. Eğitim, yabancı dilde hazırlık sınıfından sonra teorik dersler, laboratuar uygulamaları ile laboratuar ve işletme stajlarını kapsamaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında yönelme derslerine ayrılarak çeşitli alt dallarda daha spesifik bilgiler alırlar.

Kimyagerler, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, boya, gıda, metal, kağıt, plastik, temizlik maddeleri, kozmetik, tekstil gibi alanların doğrudan; makine, maden gibi dalların da dolaylı olarak kimyayla ilgisi olduğundan, kimyagerler bütün bu iş alanlarında iş bulabilirler.

Kimyagerler sanayide kalite kontrol, üretim ve arge (araştırma geliştirme) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Genel olarak kalite kontrol üretilen ürünün belirli standartlara uygun olup olmadığının denetimi iken, arge yeni ürün tasarımı ve var olan ürünlerin geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Kimyagerler çalıştıkları yere göre kimya mühendisleriyle, eczacılarla, laborantlarla sürekli iletişim halindedirler.

Ayrıca kimyagerler, master ve doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi,üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.