Tarihçe

 

Kimya Bölümünün ilk çekirdek kadrosu İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Bölümü Kimya Kürsüsünde oluşturulmuştur. 1982 yılından bu yana YÖK kararı ile yeni üniversiteler yasası çerçevesinde Yıldız Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kimya Bölümü dinamik öğretim kadrosunu sürekli güçlendirerek, eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerini; modern laboratuvar olanakları, teknik donanımı ve fiziksel alt yapısıyla devam ettirmektedir. 2000 yılına kadar eğitim-öğretim faaliyetlerini, geçmişte “Galatasaray Mühendislik Fakültesi” adıyla anılan Şişli’deki binasında sürdürmüş, bu tarihten sonra Fen-Edebiyat Fakültesi içerisinde yer alan diğer bölümlerle birlikte, Davutpaşa Yerleşim Birimine taşınmıştır.

Kimya Bölümü; lisans öğrenimini Fizikokimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Analitik Kimya ve Biyokimya Anabilim Dallarında çeşitli temel kimya dersleriyle ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak da aynı isimli programlarda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Kimya Bölümü; eğitim-öğretim alanında ders içeriklerini bilimsel çalışmalara bağlı olarak güncelleyerek ve bilimsel faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürerek; kaliteli, çağdaş, yeni açılımlara ışık tutan Bilim Adamları ve sanayinin ihtiyaç duyduğu Kimyagerleri yetiştirmektedir.