Yönetim

 

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Emine KARAKUŞ

 

Ofis No

D-2007

Ofis Tel

+90 212 383 4133

E-posta

karakus@yildiz.edu.tr

eminekaraku@gmail.com

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Hale OCAK

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Fatih ÇAKAR

Ofis No

D-2006

Ofis No

D-2006

Ofis Tel

+90 212 383 4134

Ofis Tel

+90 212 383 4135

E-posta

hocak@yildiz.edu.tr

hale_ocak@yahoo.com

E-posta

fcakar@yildiz.edu.tr

ffatihcc@yahoo.com