İdari Personel

Bölüm Öğrenci İşleri - Bölüm Sekreterliği

 

Bölüm Sekreterleri

Ofis No

Telefon

E-posta

Esra AYDEMİR

D-2008

+90 (212) 383 41 31

akademikkimya@gmail.com

Hatun AYDIN

D-2008

+90 (212) 383 41 32

akademikkimya@gmail.com