İdari Personel

Bölüm Öğrenci İşleri - Bölüm Sekreterliği

 

Bölüm Sekreterleri

Ofis No

Telefon

E-posta

Esra AYDEMİR (Akademik Personel İşleri)

D-2008

+90 (212) 383 41 31

akademikkimya@gmail.com

Hatun AYDIN                (Lisans üstü  işleri)

D-2008

+90 (212) 383 41 30

akademikkimya@gmail.com

Engin ARTUT (Lisans  İşleri) D-2008 +90 (212) 383 41 32 akademikkimya@gmail.com