Emekli / Ayrılan Personel

 

Emekli / Ayrılan Akademik ve İdari Personel

 

Personel

Emekli/Ayrılan Yıl

Arş. Gör. Gürkan KARANLIK 2019
Prof. Dr. Nüket ÖCAL SUNGUROĞLU 2018
Arş. Gör. Çağdaş BÜYÜKPINAR 2018
Arş. Gör. Ümit Nazlı TÜRKTEN 2017
Arş. Gör. Dila KAYA 2016
Prof. Dr. Ulvi  AVCIATA 2016
Uzman Dr. Neşe ATACI 2016
Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM 2015

Prof.Dr. Zekiye Çınar

2015

Prof.Dr. İnci Sönmezoğlu

2015

Prof. Dr. Osman ÇAKMAK

2015

Öğr.Gör.Dr. Basri Demiryürek

2015

Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR

 

Prof. Dr. İnci ARISAN ATAÇ

 

Prof. Dr. Göksel AKÇİN

 

Prof. Dr. Filiz İMER

2014

Arş.Gör Yasemin Tamer

2014

Arş. Gör. Dr. Feyza Karasu

 

Arş. Gör. Dr. Gökçe Göksu

 

Araş. Gör. Dr. Ali Serol ERTÜRK

2014

Arş. Gör. Dr. H. Kerim BEKER

 
Uzman Ertan Selimoğlu 2013

Arş. Gör. Dr. Hale BERBER YAMAK

 

Uzman Dr. Ahmet Lütfi UĞUR

 

Araş. Gör. Dr. Nurdagül ORHAN