Anabilim Dalı Başkanlıkları

Analitik Kimya

Prof. Dr. Abdürrezzak Emin Bozdoğan

Anorganik Kimya

Prof. Dr. Nebahat DEMİRHAN

Biyokimya

Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL

Fiziko Kimya

Prof. Dr. Ferdane KARAMAN

Organik Kimya

Prof. Dr. Zuhal TURGUT