Anabilim Dalı Başkanlıkları

Analitik Kimya

Prof. Dr. Abdürrezzak Emin Bozdoğan

Anorganik Kimya

M.Kasim_Sener

Prof. Dr. M. Kasım ŞENER

Biyokimya

Prof. Dr. Barbaros NALBANTOĞLU

Fiziko Kimya

Prof. Dr. Ferdane KARAMAN

Organik Kimya

Prof. Dr. Zuhal TURGUT