Organik Kimya

Organik Kimya Anabilim Dalı

 

 

 

Prof. Dr. Zuhal TURGUT

0 212 383 4212

zturgut@yildiz.edu.tr

D-2013

Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN

0 212 383 4216

belkizb@hotmail.com

D-2014

Prof. Dr. Feray  AYDOĞAN

0 212 383 4215

feray@yildiz.edu.tr

D-2015

Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN

0 212 383 4213

yolacan@yildiz.edu.tr

D-2016

Prof. Dr. Metin TÜLÜ

0 212 383 4223

tulumetin@gmail.com

D-2022

Prof. Dr. Lokman TORUN

0 212 383 4179

ltorun@yildiz.edu.tr

D-2056

Doç. Dr. Hale OCAK

0 212 383 4209

hale_ocak@yahoo.com

D-2054

Doç. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA     0 212 383 4214 omerrrgunkara@hotmail.com    D-2012

Dr. Öğr. Üyesi Kadir TURHAN

0 212 383 4218

turhankadir@yahoo.com

D-1012

Arş. Gör. Dr. Erdoğan KİRPİ

0 212 383 4219

kirpi@yildiz.edu.tr

D-1040

Arş. Gör. Dr. Fatma Tülay TUĞCU

0 212 383 4217

ftugcu@yildiz.edu.tr

D-1015

Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ

0 212 383 4221

cyorur@yildiz.edu.tr

D-1044

Arş. Gör. Ceren CAN

 

cerenaececan@gmail.com

D-1041

Arş. Gör. Büşra ARVAS

0 212 383 4143

bsraarvas@gmail.com

D-1015