Organik Kimya-
ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI

Dahili Tel

Oda

e-posta adresi

Web Sitesi

 

Prof. Dr. Nüket ÖCAL SUNGUROĞLU 

4214

D-2012

nocal@yildiz.edu.tr

http://avesis.yildiz.edu.tr/nocal/

 

Prof. Dr. Zuhal TURGUT

4212

D-2013

zturgut@yildiz.edu.tr

http://avesis.yildiz.edu.tr/zturgut/

 

Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN 4216 D-2014 belkizb@hotmail.com http://avesis.yildiz.edu.tr/bbilgin/  

Prof. Dr. Feray  AYDOĞAN

4215

D-2015

feray@yildiz.edu.tr

http://avesis.yildiz.edu.tr/feray/

 

Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN 4213 D-2016 yolacan@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/yolacan/  
Prof. Dr. Metin TÜLÜ 4223 D-2022 tulumetin@gmail.com http://avesis.yildiz.edu.tr/mtulu/  

Prof. Dr. Lokman TORUN

4224

D-2056

ltorun@yildiz.edu.tr

http://avesis.yildiz.edu.tr/ltorun/

 

Doç. Dr. Hale OCAK

4209

D-1041

hale_ocak@yahoo.com

http://avesis.yildiz.edu.tr/hocak/

 

Yrd. Doç. Dr. Kadir TURHAN

4218

D-1012

turhankadir@yahoo.com

http://avesis.yildiz.edu.tr/kturhan/

 

Arş. Gör. Dr. Erdoğan KİRPİ

4219

D-1013

kirpi@yildiz.edu.tr

http://avesis.yildiz.edu.tr/kirpi/

 

Arş. Gör. Dr. Fatma Tülay TUĞCU

4217

D-1015

ftugcu@yildiz.edu.tr

http://avesis.yildiz.edu.tr/ftugcu/

 

Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ 4221 D-1044 cyorur@yildiz.edu.tr http://avesis.yildiz.edu.tr/yorur/  

Arş. Gör. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA

4193

D-1040

omerrrgunkara@hotmail.com

http://avesis.yildiz.edu.tr/gunkara/

 

Arş. Gör. Gürkan KARANLIK

4129

D-1042

karanlik.gurkan@gmail.com

http://avesis.yildiz.edu.tr/gurkank/