Organik Kimya
         

ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI 

Dahili Tel

Oda

e-posta adresi

Yarbis

Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN 4216 D-2014 belkizb@hotmail.com www.yarbis.yildiz.edu.tr/bbilgin
Prof. Dr. Nüket ÖCAL SUNGUROĞLU  4214 D-2012 nocal@yildiz.edu.tr www.yarbis.yildiz.edu.tr/nocal
Prof. Dr. Zuhal TURGUT 4212 D-2013 zturgut@yildiz.edu.tr www.yarbis.yildiz.edu.tr/zturgut
Prof. Dr. Feray  AYDOĞAN 4215 D-2015 feray@yildiz.edu.tr www.yarbis.yildiz.edu.tr/feray
Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN 4213 D-2016 yolacan@yildiz.edu.tr www.yarbis.yildiz.edu.tr/yolacan
Prof. Dr. Metin TÜLÜ 4223 D-2022 tulumetin@gmail.com www.yarbis.yildiz.edu.tr/mtulu
Doç. Dr. Lokman TORUN 4203 D-2038 ltorun@yildiz.edu.tr  
Doç. Dr. Hale OCAK 4209 D-1041 hale_ocak@yahoo.com www.yarbis.yildiz.edu.tr/hocak
Yrd. Doç. Dr. Kadir TURHAN 4218 D-1011 turhankadir@yahoo.com www.yarbis.yildiz.edu.tr/kturhan
Arş. Gör. Dr. Erdoğan KİRPİ 4219 D-1013 erdogankirpi@hotmail.com www.yarbis.yildiz.edu.tr/oyazici
Arş. Gör. Dr. Fatma Tülay TUĞCU 4217 D-1039 ftugcu@yildiz.edu.tr www.yarbis.yildiz.edu.tr/ftugcu
Arş. Gör. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA 4193 D-1040 omerrrgunkara@hotmail.com www.yarbis.yildiz.edu.tr/gunkara
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ 4221 D-1044 cyorur@yildiz.edu.tr www.yarbis.yildiz.edu.tr/yorur
Arş. Gör. Gürkan KARANLIK   D-1042 karanlik.gurkan@gmail.com