Projeler

DPT, TÜBİTAK, SANTEZ Ulusal Projeler:

 

- DPT Devam Eden Projeler Listesi - DPT Biten Projeler Listesi
- TÜBİTAK Devam Eden Projeler - TÜBİTAK Biten Projeler
SANTEZ Devam Eden Projler Listesi SANTEZ Biten Projler Listesi

 

Avrupa Birliği (AB)   Uluslararası Projeler:

 

- AB Devam Eden Projeler Listesi    - AB Biten Projeler Listesi

 

Kimya Bölümünde Yürütülen Diğer Projeler:

 

“Farklı Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi ve Bitkilere Etkileri” , Doç. Dr. Melda Altıkatoğlu Yapaöz, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 2014 Yılı Ar-Ge Destek Programı.

http://www.tarim.gov.tr/TAGEM