Staj

Değerli öğrencilerimiz,

 

Stajlar, lisans eğitim-öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu burada belirlenen ilkeler doğrultusunda her fakültenin kendi bölümlerindeki lisans öğretiminin özelliklerine ve gereklerine göre belirleyecekleri “Fakülte Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri” ve “Bölüm Staj Uygulama Esasları” çerçevesinde, özel veya kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır.

“Kimya Bölümü Staj Uygulama Esasları” kapsamında yapacağınız stajların sorunsuz yürümesi ve başarıyla tamamlanması amacıyla aşağıda detaylı olarak hazırlanan süreçleri takip etmenizi önemle rica ederiz.

 

STAJ KOMİSYONU

 

Öğrencimiz staj yeri belirlerken;

İlk olarak bölüm başkanlığından kurum/kuruluşa verilmek üzere bölümümüz öğrencisi olduğuna ve zorunlu staj yapması gerektiğine dair bir yazı alınır. Kurum/kuruluş öğrencimizin staj yapmasını uygun görür ise bir yazı ile bölüm başkanlığımıza bildirir. Öğrencimiz kurum/kuruluştan aldığı yazıyı ek yaparak staj  “STAJ BAŞVURU DİLEKÇESİ” ile bölüm başkanlığına başvurur. Staj yerinin uygun görülüp görülmediğine staj komisyonu karar verir.  

 

Öğrencimiz staja başlamadan en az 15 gün önce;

 

Staj komisyonuna;

Staj SGK Formu (Staj yapacağı kuruma imzalattıktan sonra) Staj defteri, Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, staja başlama ve bitişi gösteren öğretim takvimini sunar.

 

Fen Edebiyat Fakültesi muhasebe birimine;

Komisyon tarafından İmzalanan Staj SGK Formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, staja başlama ve bitişi gösteren öğretim takvimi teslim eder.

 

Staj komisyonuna;

Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi ve Staj SGK Formunu teslim eder (dosya içinde).

 

Staj yapacağı kurum/kuruluşa;

Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, Staj SGK formu, Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi (imzalı) ve Staj defteri sunulur.

 

Staj sonunda;

Staj defteri (ilk sayfası ve haftalık çalışma planı fotokopisi ile) ve Firma tarafından kaşelenmiş kapalı zarf içerisindeki, Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, “Kimya Bölümü Staj Uygulama Esaslarında belirtilen” sürede A4 zarfı içerisinde imzalı dilekçe ile Kimya bölüm başkanlığına teslim edilir.

 

İlgili İlke, Yönerge ve Esaslar:

 

YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi

Kimya Bölümü Lisans Staj Uygulama Esasları (rev. 2014)

Kimya İşletme Stajı Genel İlkeleri

Kimya Laboratuvar Stajı Genel İlkeleri

 

Süreç:

 

2014-17 Dönemi Staj Komisyon Üyeleri ve irtibat bilgileri

Laboratuvar ve İşletme Stajını Yapacak Öğrencilerin İzlemesi Gereken Süreç

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Staj sırasında ve bitiminde yapılması gerekenlerle ilgili tablo (YTU Kimya) ppt

 

İlgili Formlar:

 

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu_05.01.2018

Doküman Talep Formu (rev. 2014)

Sağlık Beyan Formu (STAJ) (rev. 2014)

SGK Staj Formu (rev. 2014)

Staj Sicil Formu (Rev.02 2014)

Staj Başvuru Dilekçesi (Üniversite Dışında Staj Yapanlar için) (rev. 2014)

Staj Başvuru Dilekçesi (Üniversite içi Bölümlerde Staj Yapmak için) (rev. 2014)

Staj Bitirme Dilekçesi (2015)

Staj Değerlendirme Formu (rev. 2014)

Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu (rev. 2014)

Stajyerin Staj yapılan Kurumu Değerlendirme Anket Formu (rev. 2014)

 

Not:

Formalar zamanla revize edilmektedir. Lütfen son hallerine ulaşmak için Bölüm Staj Sorumlusuna danışınız veya Kalite sayfasında > Kalite Dökümanları > Formlar sayfasından son hallerini kontrol ediniz

 

Diğer bilgiler için Öğrenci İşleri Staj sayfasına >> http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/7/Staj/41 bakınız.