Staj

Değerli öğrencilerimiz,

 

Stajlar, lisans eğitim-öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu burada belirlenen ilkeler doğrultusunda her fakültenin kendi bölümlerindeki lisans öğretiminin özelliklerine ve gereklerine göre belirleyecekleri “Fakülte Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri” ve “Bölüm Staj Uygulama Esasları” çerçevesinde, özel veya kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır.

“Kimya Bölümü Staj Uygulama Esasları” kapsamında yapacağınız stajların sorunsuz yürümesi ve başarıyla tamamlanması amacıyla aşağıda detaylı olarak hazırlanan süreçleri takip etmenizi önemle rica ederiz.

 

STAJ KOMİSYONU

2018-2021 Yılları BÖLÜM STAJ KOMİSYONU ÜYELERİ

 

Prof. Dr. İkbal KOYUNCU avesis.yildiz.edu.tr/ikoyuncu/
Doç. Dr. Bürge AŞÇI  avesis.yildiz.edu.tr/basci/
Yrd. Doç. Dr. Gülten ÇETİN avesis.yildiz.edu.tr/gcetin/

            

Öğrencimiz staj yeri belirlerken;

İlk olarak bölüm başkanlığından kurum/kuruluşa verilmek üzere bölümümüz öğrencisi olduğuna ve zorunlu staj yapması gerektiğine dair bir yazı alınır. Kurum/kuruluş öğrencimizin staj yapmasını uygun görür ise bir yazı ile bölüm başkanlığımıza bildirir. Öğrencimiz kurum/kuruluştan aldığı yazıyı ek yaparak staj  “STAJ BAŞVURU DİLEKÇESİ” ile bölüm başkanlığına başvurur. Staj yerinin uygun görülüp görülmediğine staj komisyonu karar verir.  

 

Öğrencimiz staja başlamadan en az 15 gün önce;

 

Staj komisyonuna;

Staj SGK Formu (Staj yapacağı kuruma imzalattıktan sonra) Staj defteri, Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, staja başlama ve bitişi gösteren öğretim takvimini sunar.

 

Fen Edebiyat Fakültesi muhasebe birimine teslim edilecek evraklar için tıklayınız. 

 

Staj komisyonuna;

Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi ve Staj SGK Formunu teslim eder (dosya içinde).

 

Staj yapacağı kurum/kuruluşa;

Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, Staj SGK formu, Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi (imzalı) ve Staj defteri sunulur.

 

Staj sonunda;

Staj defteri (ilk sayfası ve haftalık çalışma planı fotokopisi ile) ve Firma tarafından kaşelenmiş kapalı zarf içerisindeki, Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, “Kimya Bölümü Staj Uygulama Esaslarında belirtilen” sürede A4 zarfı içerisinde imzalı dilekçe ile Kimya bölüm başkanlığına teslim edilir.

 

 

İlgili İlke, Yönerge ve Esaslar:

 

YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kimya Bölümü Lisans Staj Uygulama Esasları (rev. 2014)

Kimya İşletme Stajı Genel İlkeleri

Kimya Laboratuvar Stajı Genel İlkeleri

 

Süreç:

 

Laboratuvar ve İşletme Stajını Yapacak Öğrencilerin İzlemesi Gereken Süreç

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Staj sırasında ve bitiminde yapılması gerekenlerle ilgili tablo (YTU Kimya) ppt

 

İlgili Formlar:

 

 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

 Döküman Talep Formu

 Sağlık Beyan Formu (STAJ) FR-0285

 SGK Staj Formu  FR-0284

Staj Sicil Formu FR-0286

 Staj Başvuru Dilekçesi (Üniversite Dışında Staj Yapanlar için)

 Staj Başvuru Dilekçesi (Üniversite içi Bölümlerde Staj Yapanlar için)

 Staj Bitirme Dilekçesi

 Staj Değerlendirme Formu

 Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu

 Stajyerin Staj yapılan Kurumu Değerlendirme Anket Formu

 

Not:

Formalar zamanla revize edilmektedir. Lütfen son hallerine ulaşmak için Bölüm Staj Sorumlularına danışınız veya Kalite sayfasında > Kalite Dökümanları > Formlar sayfasından son hallerini kontrol ediniz

STAJ TAKVİMİ HAKKINDA 

Yaz döneminde staj yapacak öğrencilerin sınav haftalarını (Final ve Bütünleme) ve resmi tatil günlerini dikkate alarak staj tarihlerini belirlemeleri gerekmektedir.

 

Diğer bilgiler için Öğrenci İşleri Staj sayfasına >> http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/7/Staj/41 bakınız.