Teknik Personel

Ünvan
Adı Soyadı
Ofis No
E-Posta
Ofis Tel
Kimya Teknisyeni
Karabey EROĞLU
D-1009
keroglu@yildiz.edu.tr
0212 383 4159
Kimya Teknikeri
Mustafa DEMİRELLİ
D-1010
zalgam__0442@hotmail.com
0212 383 4177
Teknisyen
Hatun AYDIN
D-2008
akademikkimya@gmail.com
0212 383 4132
Kimyager
Bülent AYDIN
D-1007
bulenta@yildiz.edu.tr
0212 383 4277
Diğer
Kamil KUTLU
D-1010
kamilkutlu@hotmail.com
0212 383 4177